English
Da / En

Spørgsmål

Hvornår bliver beholderne tømt?

Har du din egen affaldsbeholder til det genanvendelige affald, så tømmes den en gang om måneden.

Deler du affaldsløsning med andre i eksempelvis en boligforening eller etageejendom, så er tømmefrekvensen fastsat i samarbejde med den affaldsansvarlige og kan derfor variere.

Du kan se dine tømmedage i NemAffald (åbner nyt vindue)

Må jeg lægge plastikposer i beholderen til glas, plast og metal?

Nej, ingen plastikposer. Du må gerne opsamle dit glas, plast og metal i en plastikpose. Men når du lægger det i din beholder, skal du lægge dine flasker, bøtter, dunke og dåser løst i beholderen. Plastikposen skal ikke med. Den kan du bruge igen til opsamling af glas, plast og metal – eller hvis den er blevet snavset, kan du aflevere den med dit restaffald.

Hvis du gerne vil sortere dine rene plastikposer og folier fra til genanvendelse, kan du samle dem sammen og aflevere dem i en klar sæk til storskrald eller på genbrugsstationen.

Plastikposer i beholderen gør sorteringen af dit affald sværere, fordi det vikler sig ind i affaldet og i transportbåndene på sorteringsanlægget.

Hvorfor skal jeg blande glas, plast og metal sammen?

Det kræver færre nye affaldsbeholdere i din indkørsel og i bybilledet, og så er det samtidig nemt for dig at aflevere færre steder.

Plast, glas og metal skilles fra hinanden på et sorteringsanlæg og sælges videre hver for sig.

Glas, plast og metal sorteres fra hinanden

Bliver affaldet blandet, når I henter det?

Nej. Affaldet bliver indsamlet i biler, der holder papir og pap adskilt fra glas, plast og metal. Biler, der skal tømme to-delte beholdere, er forsynet med et skillerum, så affaldet ikke blandes på bilerne. Ved aflæsning, tømmes hver side af bilen for sig, så affaldet heller ikke bliver blandet, når bilen tømmes.

Se tømning af to-delt beholder

 

Hvad må jeg komme i den nye beholder?

I rummet til papir og småt pap må du lægge dine aviser, reklamer, ugeblade, karton og papæsker fra f.eks. morgenmadsprodukter, tandpasta og lignende. Læs mere 

I rummet til glas, plast og metal må du lægge dine tømte og let rengjorte husholdningsglas og –flasker, plastdunke, -bøtter og –bakker, øl og sodavandsdåser, konservesdåser og andet småt metal. Husk at alle låg skal skrues af. Læs mere

Den 20. september fik du et brev i din postkasse med mere information samt en sorteringsvejledning.

Hvor kører skraldebilerne hen med affaldet?

Glas, plast, metal samt papir og pap bliver kørt op til vores haller på Affaldscenteret i Lisbjerg.

Her bliver affaldet omlastet i store containere, hvorefter det køres til sorteringsanlægget ved Dansk Affald i Vojens. Her sorteres affaldet fra hinanden og gøres klar til videresalg.

Sortering af glas, plast, metal, papir og pap

Kan jeg flytte skillerummet i beholderen?

Nej. Skillerummet i beholderen kan ikke flyttes. Skillerummet er med til at sikre, at det sorterede affald ikke blandes sammen, når beholderen tømmes op i skraldebilen.

Hvis jeg har to beholdere på 190 liter, bliver de så tømt samme dag?

Ja - de to 190 liter beholdere bliver tømt samme dag.

Hvorfor får jeg ikke en beholder pr. type affald?

Mange husstande ønsker ikke at have så mange beholdere stående. Desuden er det en meget dyr løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?

Hvis du gentagne gange oplever, at du ikke har plads til dit sorterede affald, har du efter 1.1 2018 mulighed for at få skiftet din 240 liter beholder med to 190 liter beholdere. Der opkræves et gebyr for ombytningen.

Hvis du en gang i mellem har mere genanvendeligt affald, end der kan være i beholderen, kan du køre på genbrugsstationen og aflevere det. Her skal du blot sortere efter genbrugsstationens anvisninger. Du kan også bestille en ekstra tømning af din beholder mod et gebyr.

Kan jeg sige nej tak til at få en ekstra beholder?

Ordningen er vedtaget af byrådet og obligatorisk for alle husstande i Aarhus Kommune. Det betyder, at alle husstande/ejendomme skal have en beholder.

Jeg kan ikke åbne links eller filer

Hvis du har problemer med at åbne links eller filer, kan det være fordi din browser skal opdateres. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller opdater den browser du bruger. Hvis du stadig ikke kan åbne det, er du velkommen til at ringe til KundeserviceAffald på tlf. 8940 1600.

Hvad går den nye affaldsordning ud på?

Ligesom du i dag sorterer glas og papir fra, så skal du fremover også sortere plast, metal og pap. Det affald, der kan genanvendes, skal altså ud af skraldeposen med restaffald og over i en anden beholder. Den nye ordning gør det lettere for dig at komme af med dit sorterede affald på den rigtige måde.

Egen beholder, ejerforeninger, boligforeninger mm.
Hvis du har egen affaldsbeholder vil du som udgangspunkt modtage en beholder med to-delt rum. Det ene rum er til glas, plast og metal. Det andet rum er til papir og småt pap. Hvis du skal have to beholdere på 190 liter, lægger du glas, plast, metal i den ene beholder og papir og småt pap i den anden. Du fortsætter med at bruge din nuværende affaldsbeholder til restaffald.

Bor du i etageejendom, hvor I har beholdere, nedgravede beholdere eller affaldscontainere, vil der blive opstillet en ny løsning til glas, plast og metal samt papir og pap.

Midtbyen
Bor du i Aarhus Midtby og bruger de nedgravede affaldsbeholdere eller kuber, er du allerede godt i gang. Aflever dit glas, plast i samme beholder og papir og småt pap i en anden beholder. Stort pap skal hentes af storskrald eller afleveres på genbrugsstationen.

Affaldssortering i Aarhus Kommune

Hvor skal jeg stille den nye beholder?

For både din egen og skraldemandens skyld er det nemmest, hvis den nye beholder står sammen med din beholder til restaffaldet, men det er ikke et krav. Når beholderne står sammen og tæt ved din hoveddør, får du sorteret mere affald. Der gælder de samme krav til adgangsforhold for den nye beholder som til din gamle beholder. Læs om kravene for adgangsvej og opstilling (nyt vindue)

Hvornår henter I min gamle papirbeholder?

Det gør vi, når de nye beholdere er bragt ud, typisk en uges tid efter, at du har fået den nye beholder. Dog tidligst i september.

Hvornår kan jeg begynde at sortere i den nye beholder?

Egen affaldsbeholder 
D. 20. september modtog du et brev i din postkasse med mere information om sorteringen og en sorteringsvejledning.

Fra 7. august 2017 til slutningen af oktober bragte vi ca. 63.000 nye affaldsbeholdere ud til glas, plast og metal samt papir og småt pap. Vi sendte e-Boks brev ud til alle husstande d. 26. juni. Her kunne du se, hvornår vi kommer til dit postnummer med de nye beholdere. Du fortsætter med at bruge din nuværende affaldsbeholder til restaffald.

Fælles affaldsløsninger 
D. 20. september modtog alle beboere et brev i deres postkasse med mere information om sorteringen og en sorteringsvejledning. Hvis din ejendom der har fået de nye beholdere, kan du begynde at bruge dem, når du har fået brevet. Spørg eventuelt din vicevært om, hvor du skal aflevere dit sorterede affald.

Fra 7. august 2017 til slutningen af oktober bragte vi nye affaldsbeholdere ud til glas, plast og metal samt papir og småt pap. Vi sendte e-Boks brev ud i uge 26 til enten ejendomsejeren eller administratoren for ejendommen.

Midtbyen
Bruger du de nedgravede affaldsbeholdere, er du allerede godt i gang.

Hvordan får jeg besked om at begynde at sortere mere?

Den 26. juni modtog ejendomsejere et e-Boks brev med information om, hvornår de nye affaldsbeholdere bliver bragt ud.

Den 20. september vil alle husstande i Aarhus Kommune modtage et brev i postkassen med mere information om sorteringen og en sorteringsvejledning. Brevet ligger i omslaget 'Med Rundt'. Hvis du eller din ejendom har fået den nye beholder dér, kan du begynde at bruge den. Vi begynder at tømme de nye beholdere fra 2. oktober.

Hvad sker der med min beholder til restaffald?

Intet. Den bliver, hvor den er og bliver tømt, som den plejer.

Hvilken slags affaldsbeholder får jeg?

Bor du i en villa eller et rækkehus, får du typisk en to-delt beholder, hvor du lægger glas, plast og metal i det ene rum og papir og småt pap i det andet. Nogle har dog selv bestilt eller fået tildelt flere beholdere til henholdsvis glas, plast og metal samt papir og småt pap. Information om beholderne kom til din e-Boks eller med brev i februar og marts 2017.

Skal jeg være hjemme, når affaldsbeholderen kommer?

Nej, det er ikke nødvendigt. Beholderen bliver stillet ind på grunden, hvor du har din eksisterende affaldsbeholder eller i nærheden af den. Vi kan desværre ikke oplyse, hvilken dag i ugen vi kommer hjem til dig.

Der sker ingen ændringer på genbrugsstationerne

Vi ændrer ikke noget på genbrugsstationen. Du vil stadig kunne aflevere glas, plast og metal, og alt det du plejer, på genbrugsstationen. På genbrugsstationen må du ikke blande glas, plast og metal samt papir og pap sammen, men det skal afleveres i hver deres container.

Kan jeg ikke længere aflevere glas i kuber, hvis jeg bor et sted med en fællesløsning?

Det kommer an på den enkelte løsning ved din ejendom. Den nye ordning går i gang 20. september. Hvis I har fået de nye beholdere, kan du begynde at bruge dem der.

Hvornår skal vi sortere organisk affald i Aarhus?

I Aarhus Kommune har vi besluttet, ikke at indføre to nye ordninger på samme tid. Når den nye ordning for glas, plast og metal samt papir og pap er godt i gang, vil vi begynde at se på det organiske affald. Det er endnu for tidligt at svare på, hvornår ordningen vil blive udvidet til også at inkludere organisk affald.

Har du lyst til at læse mere om Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015-2018 kan du finde den her.

Hvorfor skal jeg sortere mere?

I Aarhus Kommune vil vi gerne være med til at sikre et bæredygtigt samfund.

Vores affald gemmer på en mængde ressourcer, som vi kan genanvende i stedet for at udvinde nye råstoffer.

Glas, plast, metal, pap og papir er udvalgt, da disse materialer har stor værdi i forhold til genanvendelse.

Målene for øget genanvendelse af affald er en del af Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015-2018. Affaldsplanen bidrager til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Læs Aarhus Kommunes 'Affaldsplan 2015-2018'

Kan jeg stadig aflevere glas i kuber?

De grønne kuber, der i dag er opstillet til glas og papir på offentligt areal, vil blive fjernet, når den nye ordning træder i kraft. Når alle borgere har en beholder ved deres bolig, vil der ikke længere være behov for kuberne.

Skal jeg selv betale for en evt. tilretning af mit skur eller indkørsel?

Ja. Hvordan du indretter dig og skaber plads til den nye beholder kan Aarhus Kommune ikke tage stilling til, så længe du overholder kravene til placering. Derfor er der heller ingen kompensation for ombygninger.

Se krav til adgangsvej og opstilling (nyt vindue)

Hvad gør jeg med mit store plastikemballage?

Står du med plastikemballage, der er for stort til at komme i den nedgravede affaldsbeholder eller din egen beholder, kan du skære det i stykker, eller mase det sammen, inden du putter det i. Det må dog ikke være så stort, at det skaber en prop i beholderen.

Du kan også samle det i en klar sæk og aflevere det til storskrald eller på genbrugsstationen.

Når Aarhus Kommune indkøber nye nedgravede beholdere, leveres de med større indkast. Indkastet øges fra 18 cm til 22 cm i diameter.

Hvad kommer det til at koste?

Har du valgt standardløsningen og har en 190 liter beholder til restaffald, vil dit samlede gebyr stige med cirka 220 kr. i 2018.

Har du valgt den alternative løsning og har en 190 liter beholder til restaffald vil dit gebyr stige med cirka 380 kr. i 2018.

I 2017 skal du kun betale for den nye ordning for oktober-december.

Se nærmere om priser på de forskellige løsninger i Quickguiden på affaldvarme.dk (nyt vindue)

Hvilken størrelse har min beholder?

De nye beholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap er næsten samme størrelse som de eksisterende beholdere til restaffald. Har du valgt den alternative løsning med 2 beholdere på 190 liter, skal du selvfølgelig huske at gøre plads til dem begge to.

Ud over selve beholderens mål skal lægges en frihøjde på 10 cm til udtrækning af beholderen. Der gælder de samme regler for adgang og opstilling for de nye beholdere, som for din eksisterende beholder til restaffald.

Størrelse på beholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap:

240 liter to-delt beholder (standardløsning) H:108 cm, D:73cm, B:58cm

190 liter beholder (alternativ løsning) H:108 cm, D:69 cm, B:58 cm

Jeg har ikke plads til en beholder mere

Ordningen for indsamling af glas, plast og metal samt papir og småt pap er obligatorisk for alle borgere og er besluttet af Aarhus Kommune. Du skal derfor indstille dig på, at du fremadrettet skal have opstillet en ny beholder.

Hvilken farve har den nye beholder?

Den nye beholder bliver mørkegrå.

Hvorfor må jeg nu også gerne putte pap i de nedgravede til papir?

Vi har ændret papirbeholderene, så de bedre kan modtage pap.

På grund af øget e-handel, modtager mange mennesker langt flere papkasser i det daglige end tidligere. Vi vil gerne gøre det muligt at slippe af med pappet igen.

Derudover har vi i Arhus Midtby set, at der er mange, der stiller pap ved siden af de nedgravede affaldsbeholdere. Måske fordi de ikke kan komme på genbrugsstationen med deres papaffald – eller glemmer at bestille en afhentning af storskrald.

Det ser ikke kønt ud, og det gør tømningen af de nedgravede beholdere dyrere og mere besværlig. Før beholderne kan løftes op og tømmes, skal det herreløse affald flyttes. Pap, der står på gaden, bliver desuden ofte vådt, og vådt pap kan ikke genanvendes.

Er dit pap for stort til at komme i de nedgravede beholdere skal du stadig bestille storskrald. Du kan bestille storskrald til din adresse online eller ringe til KundeserviceAffald på 8940 1600.

Skal vi sortere i grønne og sorte poser igen?

Denne sortering kan ikke sammenlignes med sorteringen i grønne og sorte poser. Denne gang er det den faste og tørre affaldsmængde, som forholdsvist enkelt kan separeres fra hinanden med velafprøvet teknologi.

Sorteringen i grønne og sorte poser handlede om madaffald. Mange husker, at ordningen blev stoppet af byrådet efter noget tid. Det var flere forskellige faktorer, der bevirkede, at systemet ikke var optimalt og blev for dyrt i forhold til, hvad det gavnede.  Glas, plast, metal, pap og papir er netop udvalgt denne gang, da disse materialer har stor værdi i forhold til genanvendelse.