English
Da / En

Spørgsmål

Undgå plastikposer i beholderen til glas, plast og metal

Der må ikke komme plastikposer eller folier i beholderen til genanvendeligt affald. Du må gerne opsamle dit glas, plast og metal i en plastikpose. Men når du lægger det i din beholder, skal du lægge dine flasker, bøtter, dunke og dåser løst i beholderen. Plastikposen skal ikke med. Den kan du bruge igen til opsamling af glas, plast og metal – eller hvis den er blevet snavset, kan du aflevere den med dit restaffald.

Hvis du gerne vil sortere dine rene plastikposer og folier fra til genanvendelse, kan du samle dem sammen og aflevere dem i en klar sæk til storskrald eller på genbrugsstationen.

Plastikposer eller folier i beholderen gør sorteringen af dit affald sværere, fordi det vikler sig ind i affaldet og i transportbåndene på sorteringsanlægget.

Hvordan kan jeg få ombyttet min beholder?

Hvis du ikke har nok plads i den to-delte beholder til glas, plast, metal, papir og småt pap, kan du få den ombyttet til to 190 liter beholdere. Har du to beholdere, men behøver kun en to-delt beholder, kan du også få dem ombyttet. 

Det koster 395 kr. at få ombyttet. Kontakt KundeserviceAffald på tlf. 8940 1600 eller kundeserviceaffald@aarhus.dk.

Hvis du en gang i mellem har mere genanvendeligt affald, end der kan være i beholderen, kan du køre på genbrugsstationen og aflevere det. Her skal du blot sortere efter genbrugsstationens anvisninger. Du kan også bestille en ekstra tømning af din beholder mod et gebyr. Det gør du ved at logge ind i NemAffald (nyt vindue)

Hvornår bliver beholderne tømt?

Har du din egen affaldsbeholder til det genanvendelige affald, så tømmes den en gang hver 4. uge. Du kan se din tømningsdag i NemAffald (nyt vindue).

Deler du affaldsløsning med andre i eksempelvis en boligforening eller etageejendom, så er tømmefrekvensen fastsat i samarbejde med den affaldsansvarlige og kan derfor variere.

Må jeg flytte skillerummet i beholderen?

Nej. Skillerummet i beholderen må ikke flyttes. Skillerummet er med til at sikre, at det sorterede affald ikke blandes sammen, når beholderen tømmes op i skraldebilen.

Hvorfor skal jeg blande glas, plast og metal sammen?

Det kræver færre nye affaldsbeholdere i din indkørsel og i bybilledet, og så er det samtidig nemt for dig at aflevere færre steder.

Plast, glas og metal skilles fra hinanden på et sorteringsanlæg og sælges videre hver for sig.

Glas, plast og metal sorteres fra hinanden

Hvad gør jeg med mit store plastikemballage?

Står du med plastikemballage, der er for stort til at komme i den nedgravede affaldsbeholder til restaffald eller din egen beholder til restaffald, kan du skære det i stykker, eller mase det sammen, inden du putter det i. Det må dog ikke være så stort, at det skaber en prop i beholderen.

Du kan også samle det i en klar sæk og aflevere det til storskrald eller på genbrugsstationen.

Når Aarhus Kommune indkøber nye nedgravede beholdere, leveres de med større indkast. Indkastet øges fra 18 cm til 22 cm i diameter.

Hvad må jeg komme i den grå beholder?

I rummet til papir og småt pap må du lægge dine aviser, reklamer, ugeblade, karton og papæsker fra f.eks. morgenmadsprodukter, tandpasta og lignende. Læs mere om sortering af papir og småt pap

I rummet til glas, plast og metal må du lægge dine tømte og let rengjorte husholdningsglas og –flasker, plastdunke, -bøtter, -flasker og –bakker, øl og sodavandsdåser, konservesdåser, foliebakker, rent stanniol og andet småt metal. Husk at alle låg skal skrues af. Læs mere om sortering af glas, plast og metal

Hvorfor får jeg ikke en beholder pr. type affald?

Mange husstande ønsker ikke at have så mange beholdere stående. Desuden er det en meget dyr løsning.

Hvornår skal vi sortere organisk affald i Aarhus?

I Aarhus Kommune har vi besluttet, ikke at indføre to nye ordninger på samme tid. Når den nye ordning for glas, plast og metal samt papir og pap er godt i gang, vil vi begynde at se på det organiske affald. Det er endnu for tidligt at svare på, hvornår ordningen vil blive udvidet til også at inkludere organisk affald.

Har du lyst til at læse mere om Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015-2018 kan du finde den her.

Bliver affaldet blandet, når I henter det?

Nej. Affaldet bliver indsamlet i biler, der holder papir og pap adskilt fra glas, plast og metal. Biler, der skal tømme to-delte beholdere, er forsynet med et skillerum, så affaldet ikke blandes på bilerne. Ved aflæsning, tømmes hver side af bilen for sig, så affaldet heller ikke bliver blandet, når bilen tømmes.

Se tømning af to-delt beholder

 

Hvor kører skraldebilerne hen med affaldet?

Glas, plast, metal samt papir og pap bliver kørt op til vores haller på Affaldscenteret i Lisbjerg.

Her bliver affaldet omlastet i store containere, hvorefter det køres til sorteringsanlægget ved Dansk Affald i Vojens. Her sorteres affaldet fra hinanden og gøres klar til videresalg.

Sortering af glas, plast, metal, papir og pap

Jeg kan ikke åbne links eller filer

Hvis du har problemer med at åbne links eller filer, kan det være fordi din browser skal opdateres. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller opdater den browser du bruger. Hvis du stadig ikke kan åbne det, er du velkommen til at ringe til KundeserviceAffald på tlf. 8940 1600.