English
Da / En

Sådan sorterer og afleverer du batterier

Alle typer batterier skal sorteres fra resten af affaldet og afleveres, fordi de indeholder miljøskadelige stoffer.

Batterier afleveres i særligt indkast i de nedgravede beholdere til glas, plast og metal. Har du egne affaldsbeholdere, lægges batterierne i en klar pose på låget.

Ja tak

  • Husholdningsbatterier

Nej tak

  • Store batterier

Store batterier fra elektronik og værktøj skal afleveres til storskrald eller på en genbrugsstation.