English
Da / En

Hvad går den nye affaldsordning ud på?

I Aarhus Kommune skal vi sortere glas, plast, metal, papir og pap og genanvende det, i stedet for at smide det til restaffald. Det skal derfor ud af skraldeposen med restaffaldet og over i en anden affaldsbeholder. Den nye ordning gør det lettere for dig at komme af med dit sorterede affald på den rigtige måde.

Egen beholder, ejerforening, boligforening mm.
Hvis du har din egen affaldsbeholder, vil du i løbet af august til oktober 2017 få en ny, to-delt affaldsbeholder. Det ene rum i beholderen er til glas, plast og metal. Det andet rum er til papir og småt pap. Den anden mulighed er at have to ekstra affaldsbeholdere, en beholder til glas, plast og metal og en til papir og småt pap. Du fortsætter med at bruge din nuværende affaldsbeholder til restaffald. Du vil få et brev og sorteringsvejledning i din postkasse 20. september 2017.

Bor du i etageejendom, hvor I har beholdere, nedgravede beholdere eller affaldscontainere, vil der blive opstillet en ny løsning til glas, plast og metal samt papir og pap.

Midtbyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bor du i Aarhus Midtby og bruger de nedgravede affaldsbeholdere eller kuber, er du allerede godt i gang. Her afleverer du glas, plast og metal i samme beholder eller kube. Du kan også aflevere papir og småt pap i samme nedgravede beholdere.