English
Da / En

Fælles affaldsløsning

Hvis du bor et sted, hvor I er mange, der deles om en fælles affaldsløsning, skal du sortere mere fra 20. september 2017.

Du kan for eksempel bo i en boligforening eller ejerforening med affaldsbeholdere i gården, skakte i opgangen eller nedgravede affaldsbeholdere.

Den 20. september fik du et brev i din postkasse med sorteringsvejledning og information (i postomslaget "Med Rundt").

Hvis du kan se de nye beholdere, der hvor du plejer at aflevere glas og papir, så må du gå i gang med at sortere.

Som hovedregel vil du kunne aflevere plast og metal det samme sted, hvor du plejer at aflevere glas. Småt pap kan afleveres der, hvor du plejer at aflevere papir.

Da der er stor forskel på lokale fælles affaldsløsninger, er det svært at sige, hvordan det lige præcist bliver hos dig. Spørg eventuelt din vicevært.