English
Da / En

Egen affaldsbeholder

Hvis du har en eller flere affaldsbeholdere, som kun benyttes af din husstand, begyndte den nye sorteringsordning 20. september 2017.

Den 26. juni modtog du et brev i din e-Boks med information om, hvornår de nye beholdere bliver leveret i dit postnummer. Den 20. september modtog du et brev og sorteringsvejledning i din postkasse (i postomslaget "Med Rundt").

Du må bruge den nye beholder, så snart du modtager den. Har du en gammel beholder til papir, skal du fortsat bruge den, indtil den bliver hentet.

Standardløsning

En ekstra affaldsbeholder

Som standard får du leveret en beholder på 240 liter, der er delt i to lige store rum. I det ene rum lægger du glas-, plast- og metal-emballage, og i det andet rum lægger du papir og småt pap.

Har du valgt denne løsning, vil du automatisk få opstillet denne beholder i tidsrummet august til oktober 2017.

Fakta

  • Størrelse: En to-delt beholder, 240 liter
  • Tømning: Én gang hver 4. uge
  • Det samlede årlige gebyr for en typisk husstand stiger ca. 220 kr.

Alternativ løsning

To ekstra affaldsbeholdere

To beholdere på 190 liter hver. En beholder til glas, plast og metal samt en beholder til papir og småt pap. 

Denne løsning er til dig der:

  • Har en stor husstand med meget affald
  • Holder avis dagligt eller får mange reklamer
  • Har meget småt pap fra for eksempel forsendelser
  • Har meget glas-, plast- og metal-emballage

Fakta

  • Størrelse: To beholdere á 190 liter
  • Tømning: Én gang hver 4. uge
  • Det samlede årlige gebyr for en typisk husstand stiger ca. 380 kr.

Har du valgt denne løsning, vil du automatisk få opstillet beholderne i tidsrummet august til oktober 2017.

Hvad med det jeg allerede har?

Din nuværende beholder til restaffald bliver, hvor den er. Får du i dag tømt den hver 2. uge, vil du også få det fremover. Hvis du har en beholder til papir, bliver den erstattet af den - eller de - nye beholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap. Vi henter din gamle beholder en uges tid efter at du har fået den nye. Dog tidligst i september.

 

De grønne kuber, der i dag er opstillet til glas og papir på offentligt areal bl.a. ved supermarkeder, er begyndt at blive fjernet.

Læs mere

Find uddybende information om priser i quickguiden på affaldvarme.dk (nyt vindue)

Se information om adgangs- og opstillingskrav til affaldsbeholdere på affaldvarme.dk (nyt vindue)

Find information om mål på de nye affaldsbeholdere på affaldvarme.dk (nyt vindue)

Se information om sommerhuse og haveforeninger på affaldvarme.dk (nyt vindue)