English
Da / En

Hvad nytter det, at jeg sorterer mere?

Genanvendelse gavner miljøet og sparer på Jordens ressourcer.

Genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre forsuring af miljøet.

Genanvendelse af affald er derfor bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til glæde.

  • Metal er meget energikrævende at fremstille af jomfruelige råstoffer, og en dåse fremstillet af genanvendt aluminium skærer energiforbruget ned med 90%.
  • Plast fremstillet ud fra olie koster CO2. Ved at genanvende plast spares 1½ ton CO2 hver gang, der laves et ton plast.
  • Pap og papir er relativt nemt at genanvende - og energiforbruget er meget mindre end ved at producere nyt. Et ton pap og papir sparer miljøet for to ton CO2.
  • Glas kan mere eller mindre direkte omsmeltes til nyt glas og på den måde mindskes energiforbruget til fremstillingen med næsten en tredjedel.

Mål for affaldssorteringen i Aarhus Kommune. Større billede