English
Da / En

Hvorfor skal jeg sortere mere?

Dit affald er en ressource

Affald gemmer på en mængde ressourcer, som vi med fordel kan genanvende i stedet for at udvinde nye råstoffer.

Målene for øget genanvendelse af affald er en del af Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015-2018.

Affaldsplanen 2015-2018 bidrager til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.